Tvrtka FAIRYLAND HEALTH d.o.o. je 2022. godine aktivno sudjelovala na sajmovima “Zdrave hrane i zdravog življenja”, promovirajući svoj proizvod Prolom vodu.

Na sajmu u prosincu, sudionici su imali priliku prisustvovati predavanjima s temama o važnosti osnovnog medicinskog predznanja u svrhu sigurnog pružanja usluga nekonvencionalne medicine, obradi podataka i znanstveno potvrđivanju učinkovitosti nekonvencionalne medicine. Ova vrsta događaja promiče zdravi način života i daje sudionicima priliku da se educiraju o najnovijim trendovima i dostignućima u području zdravlja. Sudjelovanje tvrtke FAIRYLAND HEALTH d.o.o. na ovim sajmu naglašava predanost u pružanju kvalitetnih i inovativnih proizvoda koji doprinose poboljšanju kvalitete života i održavanju zdravog načina života.

  • 29.12.2022.by Ivan M.